جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004035

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش خرداد ماه شرکت حفاری شمال درآمد شناساسی شده محصولات در این دوره به ترتیب از بیشترین به کمترین کدام گزینه است؟

 

گزینه 1

 درآمد حاصل از دکل دریایی سحر۱ - درامد حاصل از دکل دریایی سحر۲ - درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاری ۱۱۳ خشکی

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140004036

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت جم، کدامیک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

 

گزینه 3: بوتادین

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸