جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات دوشنبه و سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003018

 

دانش بازار سرمایه

سوال :انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها، محصول اردیبهشت ماه کدام یک از شرکت های زیر است؟

 

گزینه 1 : ددانا

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003019

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت بترانس کدام یک از محصولات این شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

 

گزینه 4: هیچکدام

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003020

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از نمادهای زیر در دوماهه ابتدایی 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مبلغ فروش (درآمد) رشد بیشتری داشته است؟

 

گزینه 4: کطبس

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

#کد_سوال : 140003021

 

دانش بازار سرمایه

سوال :محصول اصلی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران کدام است؟

 

گزینه 1: کنسانتره روی اکسیده

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸