جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140003029

پیش بینی شاخص انتهای هفته

سوال :عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

گزینه 5: از 1120000 تا 1135000

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140003030

پیش بینی بازدهی سبد سهام

سوال :کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا  تاریخ 26 خرداد  1400 کسب خواهد کرد؟

(ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 22 خرداد تا پایان روز معاملاتی 26خرداد است)

گزینه 1: غکورش، حریل، خکار، کیان

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140003031

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پخش هجرت

سوال :قیمت پایانی پخش هجرت با نماد هجرت در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

گزینه 3: از 20190 تا 21805

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140003032

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت صنعت غذایی کورش

سوال :قیمت پایانی صنعت غذایی کورش با نماد غکوروش در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

گزینه 3: از 38560 تا 41644

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸