جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

پاسخ سوالات چهارشنبه 1399/09/12 باشگاه آگاه

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

 

✍️ کد سوال 9909025

 

دانش بازار سرمایه

سوال :درآمد شناسایی شده محصولات دارویی وخدمات پزشکی نماد شرکت قاسم ایران در آبان ماه چقدر است؟

 

 

گزینه 4: 730387

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸


✍️کد سوال 9909026

 

دانش بازار سرمایه

سوال :اختلاف مبلغ فروش محصولات داخلی و صادراتی فباهنر در آبان ماه چقدر است؟

 

 

گزینه 3: 2657934 میلیون ریال

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸