جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

 

✍️ کد سوال 9908018

 

دانش بازار سرمایه

سوال :براساس صورت وضعیت پورتفوی وسپهر، پس از بانک ها و موسسات اعتباری، بیشترین وزن پورتفوی این شرکت مربوط به کدام صنعت است؟

 

گزینه 4: سرمایه گذاری ها

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸

✍️کد سوال 9908019

 

دانش بازار سرمایه

سوال :افشای اطلاعات بااهمیت 23 مهر سیمان کردستان در چه زمینه ای است؟

 

 

گزینه 2: افزایش 15 درصدی قیمت سیمان پاکتی

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸