[RB@Blog_Title]

جواب سوالات سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ باشگاه آگاه

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۵۴ ب.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

 

✍️ کد سوال 9908010

 

دانش بازار سرمایه

سوال :ارزش بازار کدام یک از سهم های ساختمانی زیر در تاریخ 22 مهر 99 بیشتر از بقیه بوده است؟

 

گزینه 2 : ثشاهد 

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال 9908011

 

دانش بازار سرمایه

سوال :در مجمع سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1398/12/29  شساخت، به هر سهم چند ریال سود نقدی تعلق یافت؟

 

 

گزینه 4: سودی تعلق نگرفت

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب