[RB@Blog_Title]

جواب سوالات دوشنبه - ۳۰ تیر ۱۳۹۹ باشگاه آگاه

دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۲ ب.ظ
  • نویسنده : Ho3iN Shamsaei

دوستان این عزیز این سایت شخصی میباشید 

هیچ گونه ارتباطی فی ما بین ما و باشگاه آگاه ( کارگزاری آگاه ) وجود ندارد

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

✍️کد سوال 9904037

 

دانش بازار سرمایه

سوال :نماد "هرمز" با کدامیک از نمادهای زیر در یک گروه قرار دارند؟

 

 

گزینه 1: فخوز - ارفع - فجر

 

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

 

 

✍️کد سوال 9904038

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بزرگترین سهامدار عمده نماد "پترول" در بهار سال 99 کدام است؟

 

 

گزینه 2: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

ادامه مطلب