جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140003047

دانش بازار سرمایه

سوال :جریمه نکول در قرارداد آتی نقره و کالاهای کشاورزی به ترتیب چه میزان می باشد؟

گزینه 2

 0.1% ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه روزانه-1% ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه روزانه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

#کد_سوال : 140003048

دانش بازار سرمایه

سوال :ارزش بازار کدام یک از نمادهای غذایی زیر تا پایان 30 خرداد بیشتر از بقیه بوده است؟

گزینه 3: غصینو

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸