جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

noروی عکس زیر  نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

 

✍️ کد سوال 9908020

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) شرکت سرمایه گذاری ملت، درآمد سود سهام این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذاشته چه تغییری کرده است؟

 

 

گزینه 2: 61 درصد افزایش

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸

✍️کد سوال 9908021

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به قیمت پایانی، بازدهی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین از روز عرضه تا پایان مهر ماه چند درصد بوده است؟

 

 

 

گزینه 2: 15 درصد

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔶🔸