جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات 9812006 و 9812007 باشگاه آگاه

1398/12/04

✍️کد سوال 9812006 
                          
         پاسخ: گزینه 4

 

✍️کد سوال 9812007 
                             
      پاسخ: گزینه 1

                              
🆑 @bashgahagah_ir ✔️
💠 http://bashgahagah.ir ✔️