جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف BR2691 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات 10/12/1398 باشگاه آگاه کد سوال 9812016
  پاسخ: گزینه 3


کد سوال 9812017
     پاسخ: گزینه 3


کد سوال 9812018
  پاسخ: گزینه 3


کد سوال 9812019 
   پاسخ: گزینه 3

.
.#مسابقه_جسورانه❗️

#توضیح: سوالات #جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.
بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌
                              
🆑 @bashgahagah_ir ✔️
💠 http://bashgahagah.ir ✔️