جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ باشگاه آگاه

🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

برای گرفتن 5الی 15 هزار امتیاز هدیه باشگاه دریافت کنید

 

noروی عکس زیر کلیک نماییدno

🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

 

✍️کد سوال 9903028

 

دانش بازار سرمایه

سوال :شرکت توسعه معادن جنوب سهامدار عمده کدام یک از نمادهای زیر است؟

 

 

 پاسخ صحیح گزینه : 3

 

(گزینه 3: وتجارت)

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

 

✍️کد سوال 9903029

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام گزینه از راه های خارج شدن از کال مارجین است؟

 

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "چگون از کال مارجین خارج شویم؟" مراجعه کنید.)

 

 پاسخ صحیح گزینه 2

 

(گزینه 4: همه موارد)

 

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷