[RB@Blog_Title]

جواب سوالات 10/12/1398 باشگاه آگاه

شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۵۲ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۲۵۹] مشاهده کد سوال 9812016
  پاسخ: گزینه 3


کد سوال 9812017
     پاسخ: گزینه 3


کد سوال 9812018
  پاسخ: گزینه 3


کد سوال 9812019 
   پاسخ: گزینه 3

.
.#مسابقه_جسورانه❗️

#توضیح: سوالات #جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.
بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌
                              
🆑 @bashgahagah_ir ✔️
💠 http://bashgahagah.ir ✔️

ادامه مطلب

جواب سوال 9812013 و 9812014 باشگاه

چهارشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۱۱ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۲۲۳] مشاهده

✍️کد سوال 9812013
                          
         پاسخ: گزینه 1

 

✍️کد سوال 9812014
                             
      پاسخ: گزینه 3

                              
🆑 @bashgahagah_ir ✔️
💠 http://bashgahagah.ir ✔️

ادامه مطلب

جواب سوال 9812011 و 9812012 باشگاه آگاه

سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۸ ق.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۱۲۶] مشاهده

✍️کد سوال 9812011 
                          
         پاسخ: گزینه 1

 

✍️کد سوال 9812012
                             
      پاسخ: گزینه 1

 

noheartتلگرام ما heartno

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
💠 http://bashgahagah.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال 9812008 و 9812009 باشگاه آگاه

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴ ق.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۲۸۸] مشاهده

✍️کد سوال 9812008 
                          
         پاسخ: گزینه 3

 

✍️کد سوال 9812009 
                             
      پاسخ: گزینه 2

 

noheartتلگرام ما heartno

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
💠 http://bashgahagah.ir ✅

 

ادامه مطلب

جواب سوالات 9812006 و 9812007 باشگاه آگاه

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۱:۲۲ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۱۵۵] مشاهده

1398/12/04

✍️کد سوال 9812006 
                          
         پاسخ: گزینه 4

 

✍️کد سوال 9812007 
                             
      پاسخ: گزینه 1

                              
🆑 @bashgahagah_ir ✔️
💠 http://bashgahagah.ir ✔️

ادامه مطلب

جواب سوالات جسورانه باشگاه اگاه

شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰۸:۰۷ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۴۱۴] مشاهده

✍️کد سوال:9812001(جسورانه-صرفا پیش بینی هست و جواب قطعی وجود ندارد)
                                             
  پاسخ: گزینه 3

✍️کد سوال 9812002(جسورانه-صرفا پیش بینی هست و جواب قطعی وجود ندارد)
                                              
 پاسخ: گزینه 2

✍️کد سوال 9812003(جسورانه-صرفا پیش بینی هست و جواب قطعی وجود ندارد)
                                      
         پاسخ: گزینه 1

✍️کد سوال 9812004(جسورانه-صرفا پیش بینی هست و جواب قطعی وجود ندارد)
                                             
  پاسخ: گزینه 3

✍️کد سوال 9812005(جسورانه-صرفا پیش بینی هست و جواب قطعی وجود ندارد)

پاسخ : 1

🆑 @bashgahagah_ir ✔️
💠 http://bashgahagah.ir ✔️

ادامه مطلب

جواب سوال 9811055 و 9811056 باشگاه آگاه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲ ق.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۲۱۱] مشاهده

 

.

.

🧩 کدسوال :  9811055
🧩 پاسخ:  گزینه 1

.

.

🧩 کدسوال :  9811056
🧩 پاسخ:  گزینه 1

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅


 

ادامه مطلب

پاسخ سوال 9811044 و 9811045 و 9811046 باشگاه آگاه

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۶:۲۰ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۳۴۳] مشاهده

.
.#مسابقه_جسورانه❗️

🧩 کدسوال:  9811044
🧩 پاسخ:  گزینه 2
.
.
🧩 کدسوال:  9811045
🧩 پاسخ:  گزینه 3
.
.
🧩 کدسوال:  9811046
🧩 پاسخ:  گزینه 3
.
.

توضیح: سوالات جسورانه عموما پیشبینی عدد شاخص یا پیشبینی قیمت نمادی در اینده هستند و قطعی نیستند.
بهتر است امتیاز 50 را برای این سوالات انتخاب کنید تا امتیازی از شما کسر نگردد👌

❌ #دوستاتو_دعوت_کن 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://BaSHGaHaGaH.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال 9811047 باشگاه آگاه

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۱۸۸] مشاهده

 

 

 

.
.

🧩 کدسوال:  9811047
🧩 پاسخ:  گزینه 4

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

ادامه مطلب

جواب سوال 9811043 باشگاه آگاه

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۳ ب.ظ
 • نویسنده : Ho3iN Shamsaei
 • بازدید : [۵۰۰] مشاهده

 

.

💎 تورنو اینوست مسابقات مدیریت دارایی

سوال :

اگر نرخ سود بدون ریسک را 20%، سود بازار سرمایه را 80% و ضریب بتای سهم الف را 1.2 در نظر بگیریم، بازده مورد انتظار سهم الف بر اساس مدل CAPM چه مقدار است؟

 

🧩 کدسوال:  9811041
🧩 پاسخ:  گزینه 4

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFO9h3MYOxzD8qFt6g
🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸
دریافت جواب سوالات از وبسایت
💠 http://bashgahagah.ir ✅

ادامه مطلب